rpt

Andrzej Rutkowski

dr

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Autor wielu publikacji (m.in.): Zarządzanie finansami PWE Warszawa 2016 (4 zm. wyd.) – nagrodzona „Beta 2003”.

Współautor kilkudziesięciu prac zbiorowych oraz wielu artykułów, m.in. z zakresu: finansów przedsiębiorstw, fuzji i przejęć, zarządzania wartością, restrukturyzacji finansowej, wycen jednostek gospodarczych.

Autor wielu prac doradczych z zakresu restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw, wycen wartości niematerialnych i prawnych, w tym tytułów prasowych.

Andrzej Rutkowski pracował w radach nadzorczych spółek kapitałowych. Przez 10 lat (do 2019 roku) był członkiem komisji egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Recenzent innowacyjnych projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych. Autor ekspertyz aktów prawnych, ocen ekonomicznych skutków stanowienia prawa. Konsultant w zakresie finansów wielu firm doradczych, kancelarii prawnych polskich i zagranicznych.

Inni członkowie