Rafał-Cieslik

Rafał Cieślik

dr

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje i prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. Autor licznych artykułów opublikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą oraz współautor kilku monografii. Poza działalnością dydaktyczno-naukową posiada bogate doświadczenie praktyczne w doradztwie z zakresu rachunkowości międzynarodowej, controllingu i finansów przedsiębiorstw. W pracy łączy doświadczenie praktyczne i wiedzę merytoryczną. Jest autorem wielu opracowań i raportów doradczych z zakresu wycen przedsiębiorstw, restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw oraz projektowania przedsięwzięć rozwojowych. Jest także autorem ekspertyz z dziedziny finansów i rachunkowości przygotowywanych dla potrzeb postępowań sądowych. Jest członkiem Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego International Journal of Finance, Economics & Trade (IJFET).W zakresie działalności wychowawczej angażuje się w prace ze studentami w ramach koła naukowego Rachunkowości i Finansów w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Jest pomysłodawcą i organizatorem turniej z rachunkowości dla studentów uczelni warszawskich pod hasłem „Zysk, Dochód i Bezpieczeństwo finansowe – jak wykorzystać rachunkowość w podejmowaniu decyzji”. Pełnił także funkcje organizacyjne, w roku 2013 został powołany na stanowiska Pełnomocnika Dziekana Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, gdzie uczestniczył w przygotowaniu wniosku o uruchomienie na tym wydziale kierunku studiów finanse i rachunkowość. Do 2014 roku był także członkiem Senackiej Komisji ds. Nauki i Badań Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Latach 2010-2020 był promotorem ponad 250 prac dyplomowych zarówno magisterskich, jak i licencjackich. W roku 2015 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalem brązowym za długoletnią służbę a w roku 2016 medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Inni członkowie