Jarosław Klepacki

Jarosław Klepacki

dr

Doktor ekonomii w zakresie nauki o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, arbiter Międzynarodowego Sąd Arbitrażowego z siedzibą w Amsterdamie. Wykładowca wielu uczelni oraz trener w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, instrumentów finansowych, rynków kapitałowych, modelowania finansowego, zarządzanie ryzykiem finansowym, ze szczególnym wskazaniem na ryzyko kursu walutowego, ryzyko kredytowe oraz stóp procentowych. Jest autorem wielu opracowań i raportów doradczych z zakresu implementacji modeli zarządzania ryzykiem w struktury korporacji oraz zarządzania płynnością finansową.

Inni członkowie