O projekcie

Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II. - Naucz się z nami jak zostać „Mistrzem” swojego portfela

Tytuł projektu nawiązuje do popularnego cytatu Johna C. Maxwella „…Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły…”.
Zgodnie z tą maksymą nie jest ważne od jakiej kwoty zaczynamy oszczędzanie. Dużo ważniejszy jest sam fakt podjęcia decyzji a następnie przyzwyczajenie się do nowej pozycji w budżecie – kwoty którą regularnie odkładamy. Im wcześniej ten proces się rozpocznie tym większe korzyści uzyskamy.

Dlatego głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekonomicznej i wiedzy finansowej w zakresie oszczędzania oraz bezpiecznego inwestowania wśród uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Oprócz celu głównego, będącego elementem o największym stopniu uogólnienia, w Projekcie wyodrębniono także szereg celów pomocniczych(cząstkowych). Ich realizacja będzie prowadzona poprzez różne techniki dydaktyczne, których zastosowanie będzie prowadzić do:

  • Zwiększenie u uczestników projektu wiedzy na temat zasad świadomego i bezpiecznego zarządzania finansami osobistymi, w szczególności zaś posiadanymi oszczędnościami.
  • Zwiększenie u uczestników projektu wiedzy w zakresie instrumentów inwestycyjnych oraz ryzyka wiążącego się z wykorzystaniem każdego z nich.
  • Zwiększenie u uczestników projektu wiedzy na temat instytucji systemu finansowego i rynku kapitałowego.
  • Wykształcenie umiejętności pozyskiwania rzetelnych informacji dotyczących firm i produktów finansowych, w szczególności pod kątem świadomości ryzyka finansowego, oszustw finansowych oraz konsekwencji złych decyzji.
  • Wykształcenie umiejętności świadomego oszczędzania i inwestowania poprzez udział w grze symulacyjnej.

Proces edukowania w zakresie finansów prowadzony będzie przez pracowników Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na rzecz uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych w miastach o liczbie mieszkańców nie przekraczających 50 000 osób, położonych w 4 województwach: mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim i podlaskim. Dla maksymalizacji efektów dydaktycznych, podjęto decyzję o zastosowaniu w Projekcie podejścia mieszanego, łączącego edukację stacjonarną z zastosowaniem e-learningu, ze szczególnym uwzględnieniem gry decyzyjnej.

Projekt w liczbach

8
SZKÓŁ
5
PROWADZĄCYCH
12
Zajęć stacjonarnych
24
Materiałów E-Learningwoych

Organizatorzy

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1972 roku i jest najstarszą w Europie Środkowo-Wschodniej jednostką kształcącą w zakresie Zarządzania. Jako ośrodek dydaktyczny i naukowo-badawczy zajmuje wiodącą pozycję w Polsce oraz wschodniej części Europy. Wysoki poziom kształcenia, badań naukowych oraz umiędzynarodowienie Wydziału znajdują odzwierciedlenie w rankingach i ocenach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niezależnych instytucji, działających na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. W parametryzacji jednostek naukowych resort nauki przyznał Wydziałowi kategorię „A”, Polska Komisja Akredytacyjna oceniając kierunki prowadzone przez Wydział, wystawiła wysokie noty kierunkom studiów. „Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia” otrzymał oceną pozytywną, „Zarządzanie” natomiast najwyższą możliwą notę – wyróżniającą. W 2017 roku Foundation for Management Development (EFMD) przyznał Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego akredytację EQUIS – jedną z 3 najważniejszych akredytacji dla uczelni biznesowych na świecie.

Narodowy Bank Polski

Galeria zdjęć

“Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły”

JOHN C. MAXWELL

Nasi Wykładowcy

Pracownicy naukowi i praktycy biznesowi w jednym