Wocjciech Chmielewski

Wojciech Chmielewski

mgr

Od 2000 r. związany z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie jako Dyrektor Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, a od lipca do listopada 2015 r. jako Podsekretarz Stanu odpowiadał za nadzór nad realizacją projektów strategicznych, restrukturyzację oraz przekształcenia własnościowe w takich podmiotach jak Agencja Rozwoju Przemysłu SA, LOT SA, Polski Holding Nieruchomości SA, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, Polska Żegluga Bałtycka Sp. z o.o., Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

W przeszłości wieloletni przewodniczący rad nadzorczych m.in.: Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA i ENEA SA odpowiedzialny za nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych w dużych grupach kapitałowych.

Od 2016 r. prowadzi działalność consultingową, w ramach której realizuje projekty związane z przygotowaniem oraz wdrożeniem procesowego sposobu zarządzania w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska i politologia), Uniwersytetu Strasbourg III (Politiques Publiques en Europe) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Zainteresowania zawodowe łączy z aktywnością naukową – przygotowuje doktorat na temat wzrostu wartości spółek z sektora ICT (Information and Communication Technologies) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Inni członkowie